Adgreencoat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Save up to 50% or more
[節能可高達50%甚至更多]
 
由於塗漆面的溫度有接近室外氣溫的特性,因此可以有效改善因蓄積太陽熱能所導致的熱島效應。將本產品塗在屋頂及外牆等處可以抑制表面的熱度上升,改善室內環境及縮短空調機運轉時間,立即實現節約能源的效果...
 
瞭解更多...